Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Opravdu duchovní - Zloděj: Chyťte zloděje!

Papež a Mohamed
aneb jak si to papež rozlil u muslimů

Papež Benedikt XVI. pronesl při projevu na řezenské universitě slova, která mu vynesla velmi rychle nenávistné reakce pravověrných muslimů. Papež narážel na projevy násilí ze strany islámu. Která jeho slova vyvolala takové rozhořčení?

Papež citoval slova byzatského císaře Manuela II. Paleologa, který prý řekl v disputaci perskému učenci: "Ukažte mi, co přinesl Mohamed nového a uvidíte, že to jsou samé špatné, nelidské věci, jako je příkaz šířit jeho víru mečem." Dále papež v projevu, odsuzujícím násilí ve jménu Boha, řekl: "Kdo chce někoho vést k víře v Boha, musí dobře mluvit a správně argumentovat, a ne se uchylovat k násilí a hrozbám".

Škoda, že papežovi chybí sebereflexe, protože přece základem katolické církve jsou hrozby peklem. Ale pravda, katolíci se ve srovnání s muslimy uchylují k násilí daleko méně, o to víc vyhrožují různými božími tresty včetně věčného pekelného žaláře.

Papežova slova opravdu ťala do živého. Reakce muslimů nenechala na sebe dlouho čekat. Muslimové, zřejmě chtiví dokázat, jak je islám mírumilovný a že se papež ve svém projevu mýlil, začali demonstrovat a mírumilovné obličeje jejich demonstrantů zaplnily média na celém světě. Jako by chtěli dokázat, že islám a násilí je cosi neslučitelného. Z jejich vztekem a islámem znetvořených obličejů a hrozících zaťatých pěstí je zvlášť dobře patrné, jakou mírou tolerance a míru nás hodlají co nejdříve zaplavit.

Obrázek z demonstrace muslimů - nenávistí znetvořené obličeje a zaťaté pěsti
Obrázek je převzat z deníku Mladá Fronta Dnes ze dne 16. září 2006

Na potvrzení toho, že muslimové násilí nepoužívají, zapálili muslimové prozatím dva katolické kostely a na několik dalších házeli zápalné láhve. Oni nám ukážou, jak lžeme, když tvrdíme, že nejsou tolerantní a mírumilovní!

Papež má v tomto naprostou pravdu. Muslimové to svým chováním v několika následujících dnech více než potvrdili. To, co citoval od císaře Manuela, i to, co sám dodal, je správné. Papež to zřejmě myslel jako narážku pouze na islám. I v tom se nemýlil, muslimové nám dávají čím dál více poznat, jak je nutno se jich bát, jak dovedou bojovat za svou víru, a to ať otevřeným bojem, únosy, teroristickými činy či sebevražednými atentáty. Současná vlna demonstrací opět potvrzuje to, co papež řekl.

Islám zřejmě vytěsní z mozku vše, co se týče svědomí či sebereflexe. Dokazují to násilné demonstrace proti karikaturám, proti miss, proti skoro všemu neislámskému. Ale že by nějaký pravověrný muslim řekl, že je nutno se zamyslet nad tím, proč má islám ve světě tak špatnou pověst a že je nutno nejprve se chovat tak, aby muslimové nezadávali příčinu svým násilnickým chováním, to se ještě nestalo. A kdyby se to stalo, asi by přestal být pravověrným muslimem a jeho tolerantní souvěrci by ho buď symbolicky nebo skutečně, ale vždy mírumilovně a tolerantně, ukamenovali.

Benedikte šestnáctý, máš pravdu. Jen jestli sis ale uvědomil, že tato slova by neměla mířit jen do islámských řad, ale do řad všech náboženství a tím také do náboženství Tvého. Jak se pak máme dívat třeba na světce, kteří se takto chovali, například na svatého Augustina? Ten přece využil Kristovu větu "Přinuť je, ať přijdou" (Lk 14,23) k mnoha násilnostem, sloužícím ke konverzi k církvi.

A jak se dívat na boj proti Albigenským, jak na násilnou katolizaci mnoha zemí? Ano, toto již bylo dávno, ale bude katolická církev vynášet do nebes dále ty, kteří násilí na jinověrcích či kacířích páchali? Mnoho a mnoho svatých je mezi nimi.

A nemusíme ani chodit do minulosti. Myslíš si, papeži, že třeba na Slovensku nebo v Polsku neexistuje diktát Tvé církve? Třeba na menších dědinách, kde to má velmi těžké ten, kdo nechodí do kostela nebo ten, kdo nebyl oddán Tvojí církví? Símě, zaseté svatým Augustinem, pořád přináší úrodu.

Protest muslimů je typický, ale možná, že kdyby Benedikt XVI. poukázal na to, že i katolíci mají v tomto smyslu mnoho másla na hlavě, možná, že by jejich protesty byly mírnější. Anebo také nebyly, jsou to fanatici s islámem zatemnělou myslí a vymytým mozkem. Možná, že už u nich nezabere nic rozumného.

Papežova slova jsou v dnešní době důležitá a je moc dobře, že takto významný člověk upozornil na nebezpečí náboženského fanatismu, které je islámu tak vlastní. Napravil tak aspoň trochu dojem z katolického postoje, který prezentoval tehdejší český primas Miloslav Kardinál Vlk. Co mi však v papežově proslovu chybělo, byla právě ta sebereflexe, která tolik chybí muslimům.

Ale pár dní poté papež zklamal. V důsledku násilnických a paličských protestů "mírumilovných" a "tolerantních" muslimů se za svá slova omluvil. Řekl, že si jejich víry váží a že doufá, že jeho slova budou správně pochopena. Budou. Tady je jejich význam:
Bojíme se vás.
Vaše násilnické a paličské protesty mají úspěch. Tím dosáhnete svých cílů.
Naše církev nikdy nešla hlavou proti zdi. Ani proti fašismu, ani proti vám.

Ani současná hlava katolické církve nedokázala nakonec překročit stín, který tato církev za sebou táhne tolik staletí. A vypadalo to tak nadějně. Škoda.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 13.11.2013