Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Opravdu duchovní - Madonna na kříži

Madonna a Miloslav Kardinál Vlk
aneb jak "uráží" Madonna katolickou církev

2006

Po nedávných protestech zbožných biskupů z České biskupské konference proti "hanobení" Krista ve filmu Šifra Mistra Leonarda katolická církev pokračuje v osočování dalších lidí. Náš nejvyšší katolický hodnostář Miloslav Kardinál Vlk  odsoudil Madonnino turné, ve kterém zpěvačka v jednu chvíli vystupuje na kříži a s trnovou korunou na hlavě. Narozdíl od zástupců křesťanské víry, kteří zahrnuli Madonnu spoustou odsudků a urážek, zpěvačka nikoho při svém vystoupení neuráží. Naprosto nechápu, jak může zpěvačka, i kvůli té písni, kterou při tomto výstupu zpívá, kohokoliv urazit. Ale u křesťanů to zřejmě lze (a u muslimů také, jak víme). U me žádnou nenávist nevzbudila, ale u věřících vzbudila nenávist až fanatickou, kterou skoro všechny církve ještě podněcovaly a zesilovaly. I z toho je vidět, že církve dovedou činností zbožných prelátů rozněcovat nenávist velmi dobře.


Obrázek se zpěvačkou na kříži z jejího vystoupení. Dole je vmontován kardinál Vlk, nasazující si svatozář č.4
Fotografie Madonny jsou převzaty ze serveru iDnes,
fotografie kardinála Vlka je přímo z nebeských serverů se svolením samotného sv.Petra.
Svatozář č.4 mu byla propůjčena za věrné služby Církvi.

Madonna také mimo jiné poukazuje na hrozné životní podmínky lidí v Africe a na hrůznou skutečnost rozšíření nemoci AIDS na tomto těžce zkoušeném kontinetu. Jsem přesvědčen, že by Ježíš Kristus, při svých úžasných vlastnostech a nekonečné dobrotě (jak nám ho líčí katolická církev), proti tomu nic neměl. Kristus se podle tvrzení katolické církve obětoval pro nás pro všechny, nejen pro katolickou církev, čili symbol kříže a trnové koruny je symbolem i pro Madonnu. „Nemyslím si, že by se na mě Ježíš hněval za poselství, které se snažím předat,“ řekla zpěvačka. Jenže není důležité, co by si myslel Ježíš, ale to, jak se chovají ti, kteří z jeho odkazu již tisíce let žijí a hlavně tyjí. Ti přece určují Ježíši Kristu, co si má myslet.

Ti se cítí ohroženi na svém monopolu a dští na zpěvačku síru a oheň, přestože otevřeně přiznávají, že její poselství neznají. A pokud si chce katolická církev udělat na kříž monopol, nechť si ho dá zaregistrovat jako ochrannou známku: POZLACENÝ KŘÍŽ S VISÍCÍ MRTVOLOU, VYKLÁDANÝ DRAHOKAMY®, případně TRNOVÁ KORUNA ZE ZLATATM. Pak může Madonnu zažalovat za zneužití ochranné známky. A to mě přivádí k dalšímu neobyčejně drzému prohlášení jiného vysokého katolického hodnostáře.

Tímto člověkem s hroší kůží je opět jistě velice zbožný monsignor Martin Horálek. Tento člověk se nestydí tvrdit: "Je velmi pohoršující, že se v dnešní době na pohrdání a urážkách křesťanského vyznání vydělávají obrovské miliony." Myslím, že nejen zbožnému panu Horálkovi, ale všem vysokým katolickým hodnostářům je nutné důrazně připomenout, že na Ježíši Kristu nejvíce doposud vydělala katolická církev. Žije z něj už skoro dva tisíce let a nechť si pan Horálek a jeho soudruzi ve víře spočítají, kolik jim již vynesl. Je to jistě zajímavé číslo, které je určitě důvodem k ještě daleko většímu pohoršení. Kolik peněz je vůbec ve Vatikánské bance? Nedivme se tedy, že církvi vždy tak silně vadí, že by na Kristovi mohl vydělávat ještě někdo jiný.

Pan kardinál Ersilio Tonino prohlásil, že "Představení je rouhačskou provokací církve a znesvěcením kříže. Ta žena zasluhuje exkomunikaci."

Čín znesvětila Madonna kříž? Tím, že je žena? Pane kardinále, a ty statisíce lidí, které byly usmrceny ve jménu kříže právě katolickou církví, to není znesvěcení kříže? Komu Madonna ublížila? Ale právě katolická církev, ta ublížila milionům lidí. Ne Madonna, ale katolická církev už měla být dávno exkomunikována, ta znesvěcuje památku Krista již po mnoho staletí. Seznam zločinů katolické církve je velice dlouhý. Hledal jsem podobný seznam se zločiny zpěvačky, kterou chcete exkomunikovat, ale nenašel jsem vůbec nic. Postarala by se církev, pokud by ještě měla takovou moc, aby se splnila výhrůžka Ježíše Krista (Marek 9,42): A kdož by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by mu lépe bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře. Copak by jí ti pohoršení "maličtí" kardinálové provedli? Jenže kdyby církev tu moc ještě měla, Madonna, pokud by vůbec byla zpěvačka, by zřejmě byla hvězdou žalmovou a ne popovou. Madonna na kříži zpívá píseň Live To Tell:

Chci vám teď jeden příběh vyprávět
Bylo to těžké tak dlouho ho skrývat
Na pád jsem se jen málo připravila
K nápisům na zdech jsem vždycky slepá byla

Člověk říká spoustu lží, to už dobře vím
Doufám, že to tajemství jednou všem odhalím
Do té doby ať mě pálí

Vím, kde krása přebývá
Viděla jsem ji jednou a znám teplo, co dává
Světlo, které nikdy neuvidíš
Vyzařuje z nitra, nemůžeš mi jej vzít

Pravda není nikdy daleko,
ukrývalas jí dobře
Jestli to tajemství odhalím
Budu mít ještě šanci?

Kdybych utekla, neměla bych sílu dost daleko jít
Jak by zaslechli mé srdce bít, když ochladne
Zestárnu než se dozvědí o tajemství, co skrývám
Kdy konečně je pozná celý svět?

Nepřekvapuje mne, že katolíci vyčítají Madonně, že se bojí používat symboly islámu. Na této skutečnosti stavějí tvrzení, že oni jí nijak neublíží, kdežto muslimové by ji zabili. Ano, je to tak. Ale ne proto, že by katolíci byli sami od sebe lepší, ale proto, že již ztratili moc. A také proto, že díky vzdělanosti už není mezi nimi tolik fanatiků ve srovnání se zaostalými a chudými islámskými zeměmi. A nevzdělanost a chudoba je živnou půdou náboženství (viz také Pavlův 1. list Korintským, kap.1,27-29). A také bída a utrpení. Pokud by to katolíkům mělo projít, měla by Madonna svůj osud již zpečetěn, dokázali to nesčíslněkrát ve své dvoutisícileté historii, jejíž celou délkou se tak rádi chlubí, ale méně už ovšem celým jejím obsahem.

Zbožný Miloslav Kardinál Vlk nám v celé nahotě předvádí, jak má katolické náboženství zkreslené vidění světa. Zastává se muslimů, když bojují i velmi hrubou silou a za cenu lidských životů např. proti zveřejnění karikatur jejich Proroka. Kardinál to dělá přesto, že moc dobře ví, že jejich Prorok byl pedofil, misogyn, vrah, kruťas, lhář... S Madonnou se ten jejich Prorok nedá vůbec srovnat. Jeho zločiny jsou úděsné. Ale katolická církev ústy českého primase dává najevo, že si tohoto šílence váží a že ten, kdo poukáže na jeho zločiny je špatný. Kdežto na Madonnu dští síru a oheň. Možná, kdyby Madonna způsobila smrt tisíců lidí z náboženských pohnutek, možná, že by si ji také vážil. Mohla by být dokonce pak svatořečena. Nějaké zázraky se vždy najdou, když je potřeba.

Takže ti, co vyčítají Madonně, že se neodváží na svých šou používat islámské symboly by si mohli uvědomit, že Madonna muslimům na rozdíl od českého primase alespoň neleze do zadku.

Madonnu nemusím, ale vím, že Madonna zaujmout umí. Ta nepotřebuje vydělávat na symbolech Krista jako katolická církev, která je živa jen z něj. To, že Madonna chce tímto vystoupením mimo jiné burcovat lidi, aby nebyli lhostejní k utrpení obyvatel Afriky, to zbožní pánové absolutně ignorují. Možná proto, že je pro ně utrpení jiných důležité; vždyť blahoslavená Matka Tereza vyjádřila podstatnou roli utrpení slovy: Utrpení je darem, jímž Bůh umožňuje, aby ti, kteří se starají o trpící, projevili svou lásku. A víme, že Afrika si tohoto Božího daru užívá až moc, a to i díky katolické církvi a jejím snahám vymýtit antikoncepci. Matka Tereza tak potvrdila slova velkého kritika křesťanství Friedricha Nietzscheho o církvi: "...odstranit nějako bědu bylo proti jejímu nejhlubšímu prospěchu: žila z běd, tvořila bědy, aby sebe zvěčnila..." a také velmi výstižné "Trpící člověk potřebuje kněze."

Katolická církev se zviditelňuje svojí pomocí trpícím. Odstranění příčin utrpení je ale proti jejímu zájmu.

Když recenzenti po koncertu ve svých článcích napsali, že Madonna nijak církev ani Krista neatakuje, (i přesto zbožní preláti bez uzardění lžou o "pohrdání a urážkách víry") vydal Miloslav Kardinál Vlk prohlášení, ve kterém alespoň napadá lidskou svobodu a vůli dokázat co nejvíce. Nestydí se dokonce psát stylem, jako by on před Madonnou bránil něčí životy. Mluví přesně tak, že opět potvrzuje Nietzschova slova Křesťanství se dalo na stranu všeho slabého, nízkého, nezdařilého. Silný člověk je pro něj člověkem typicky zavrženíhodným, člověkem zvrhlým. Ne že bych s Nietzschem souhlasil ve všem, co napsal, ale co se týče křesťanství, vystihl ho velmi trefně, a to nejen v tomto úryvku. A ještě něco mi toto prohlášení silně připomnělo. Camerlegnův projev z knihy Dana Browna Andělé a démoni. Jako kdyby toto prohlášení vypadlo z pera autora Šifry Mistra Leonarda, což dokazuje, že Dan Brown zná církev a její hodnostáře jako zvé boty. Pan kardinál nám tak bezděky potvrzuje, že Dan Brown katolické církvi velmi dobře rozumí. A proto i jeho tvorbou se tato církev cítí ohrožena.

Kardinál hovoří přesně v duchu výše zmíněné Pavlovy 1. epištoly Korintským: Ale což bláznivého jest u světa, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, anobrž kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zahladil, proto aby se nechlubilo před oblíčejem jeho žádné tělo. Do role Boha však katolická církev podle svého zvyku staví sebe sama.

Madonna jako velmi silný, na církvi nezávislý člověk je samozřejmě této církvi trnem v oku, navíc když upozorňuje na utrpení, na kterém má katolická církev svůj podstatný podíl.

Pane kardinále, co kdybyste si vzal k srdci Kristovo doporučení Nesuďte, abyste nebyli sami souzeni? A uvědomujete si skutečně roli vaší církve na utrpení lidí v Africe?

Madonna dělí lidi do čtyř skupin. Jedněm je lhostejná, její tvorba se jim nelíbí klidně by mohli bez ní být. Do této skupiny se počítám i já. Druhá skupina ji miluje a je nadšena ze všeho, co dělá. Tato skupina je hodně početná, o čemž vypovídají i její úspěchy. Třetí skupina ji nenávidí, tam patří například docela dost jejích konkurentů. A čtvrtá skupina jsou církevní hodnostáři a fanatičtí věřící, kteří ji nenávidí až na smrt...

Madonna o církvích špatně nehovoří a už vůbec nerozněcuje nenávist. Církve ale ke své hanbě rozněcují nenávist a dští na Madonnu samou špínu. Aspoň vidíme, kam až nás umí dovést "Boží Láska", jak ji církve a věřící převádějí do praxe. Zapamatujme si to dobře a mějme to pořád na paměti.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023