Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Stránky proti tmářství -

Stránky K1, věnované osvětě proti tmářství

"Náboženství je urážka lidské důstojnosti. S ním i bez něj dělají dobří lidé věci dobré a zlí lidé věci zlé. Ale k tomu, aby dobří lidé dělali zlé věci, je potřeba náboženství."

Steven Weinberg, nositel Nobelovy ceny za fyziku

Před mnoha lety jsem založil svůj první WEB, který jsem věnoval osvětě před tmářstvím. Bral jsem to jen jako svůj koníček pro vyplnění volného času, ale bohužel se ukázalo, že jedna z nejsilnějších celosvětových oragnizací, která tmářství šíří, samozřejmě za účelem získávání vlivu nad co největším počtem lidí, to jest Římskokatolická církev, slaví i v naší republice, která dosud je vzhledem ke tmářství nejpokrokovější v Evropě a jedna z nejlepších na světě, postupná malá, ale dlouhodobá vítězství. V roce 2013 se jí dokonce podařilo vyhrát jednu z největších bitev proti našemu lidu, (a to za vydatné pomoci dvou katolických stran - ODS a TOP09) a to církevní restituce.

Církev si dosazuje na důležitá místa ve sdělovacích prostředcích své lidi. Dokazují to i snahy ředitele ČT o propagaci církve a to dokonce tento člověk plánuje zneužívat pro to i tehdy vzniknuvší dětský televizní kanál ČT:D. Dětský kanál je pro církev velice důležitý. Je všeobecně známo, že působení jakékoli ideologie na malé děti má daleko větší účinnost, než na lidi, kteři již jsou dospělejší a mají z toho rozum. I proto má katolická církev ve svém Katechismu velice důležité povinnosti pro katolické rodiče, povinnosti, které zajistí, aby děti věřících rodičů neunikly katolické církvi ze sféry vlivu. Já jsem přesvědčen, že tyhle články Katechismu odporují ústavě ČR, konkrétně Listině základních práv a svobod, hlava 2, oddíl 1, článek 15, odstavec (1), a to velice silně. Citát:

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

Dětem katolických rodičů je však tato svoboda katolickou církví upírána. Komické je, jak všichni pečlivě chtějí ochránit malé děti před čímkoli, co má něco společného se sexem, aby je nepoškodili, ale vystavování dětí katolické ideologii od nejútlejšího věku je zřejmě naprosto v pořádku. Katolíci jsou dokonce tak daleko, že tím porušují i Zákon o církvích a náboženských společnostech 3/2002 Sb, § 2 odst. (2):

Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.

Malému dítěti je náboženství povinně vnucováno, už od věku, kdy je ještě absolutně neschopné se tomu bránit. Je mu prakticky znemožněna volba. Je to jedno z nehorších svinstev katolické církve, kterého se dopouští na malých, bezbranných dětech. Ono totiž, kdyby nebyly dětem povinně vymývány mozky od nejútlejšího věku, by se jich v dospělém věku již tolik k této organizaci nepřidalo a církev by rychle zanikla. Proto církev musí porušovat základní zákony a zneužívat k tomu bezbranné děti, aby přežila. ODS to ovšem nevadí. TOP09 je strana tvrdě křesťanská, jak přiznává její knížecí šéf, a církvi jde ochotně na ruku.

Církev se svých světovládných plánů nikdy nevzdá, stejně jako i ostatní autoritářské náboženské organizace, z nichž je to vidět vedle ŘKC nejvíce na islámských organizacích. Proto není možné bez výčitek svědomí zanechat boje proti této smutně proslulé organizaci. A proto také mé stránky pokračují, ale změnil jsem jim poněkud vzhled. Postupně převedu všechny své důležité články z minulého webu sem na nové stránky a samozřejmě budu pokračocvat v boji s hydrou katolické církve, i když je tento boj spíše bojem zoufalým. Tolik organizovaného zla, jako je v ŘKC, nelze téměř porazit, ale pokud vytrváme a porostou řady těch, který není lhostejné, co tato temná organizace provádí, možná, že se udržíme na špici pokroku v Evropě tak, jak jsme dosud.

Bohužel této organizaci hraje do not nejvíce to, co je nám, Čechům, typické. Obrovská mlčící většina, která se možná začne bránit, ale až bude pozdě...

Musím však přiznat jednu věc, že podobně nesnáším druhou stranu mince, totiž silně se rozmáhající hnutí LGBT+... Nevadí mi lidé s jinou sexuální orientací, vadí mi organizace, které jejich jménem jednají a snaží se například zavést do škol teorie o šedesáti či více pohlavích nebo že si děti mohou jednoduše zvolit, jaké pohlaví chtějí mít. Vadí mi "duhové" průvody, kde lidé, zastupující neheterogenní menšinu zdůrazňují tyto sexuální orientace místy i docela nechutným způsobem.
Zde církev plní svojí konzervativností a důrazem na tradici vyloženě kladnou úlohu (tedy pokud to nejsou lidé jako bratr Marián Jurečka, který, sice prý věřící, z nějakých důvodů v poslední době (2023) otočil a podporuje ve vládě plně hnutí LGBT+).


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Bože, chraň mne
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 6.12.2023