Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Stránky proti tmářství - Trumpovo odmítnutí islámských imigrantů

Trumpův výnos o imigrantech (leden 2017) má zásadní kaz


Nový americký prezident je první, kdo natvrdo nejen řekl, ale i vykonal to, čeho se skoro všichni veřejní činitelé bojí. Trump zakázal vstup na území Ameriky imigrantům ze sedmi islámských zemí, které jsou prý nejvíce spjaty s nebezpečím terorismu. Proti tomuto výnosu samozřejmě protestovali všichni multikulturalisté, ale nejen ti. Například i firma Google protestuje také.

Trump však, nevím proč, mlží děsně, neboť tvrdí, že toto opatření není namířeno proti (mimo jiné) i islámu. To je největší slabost jeho zdůvodnění a činí ho téměř bezzubým.

Dokud si budeme hrát na to, že každé náboženství (včetně islámu) je dobré, dotud se z terorismu a islámských hrozeb nedostaneme, naopak, časem se sami staneme příslušníky rozšiřujícího se území "Dar al Islám", ale to už bude pozdě.

Proto je nutno už konečně natvrdo říci, že islám nepatří nejen do Evropy či Ameriky, ale že mezi vyspělými civilizačními proudy nemá místo vůbec. Islám je podhoubí pro terorismus, muslimové jsou tak radikalizovatelní, že jsou ochotni (po patřičné radikalizaci) pro svého krutého boha učinit cokoli, včetně nejhrůznějších teroristických činů. Nejsvatější kniha islámu - Korán - tvrdí, že jen jediný národ je vyvolený bohem, ostatní jsou podřadné, jen jediný jazyk je ten správný a že jedině v Alláha věřící jsou plnohodnotnými lidmi. Korán na desítkách míst nařizuje těm, kteří v něj věří, pohrdat ostatními, zabíjet je, nepřátelit se s nimi, lhát nevěřícím a jako jednu nejzákladnějších povinností ukládá muslimům rozšiřování islámu na celý svět. Korán na mnoha místech vyhrožuje nevěřícím peklem, které má opravdu propracováno.

Proto je nutno říci: Nevadí nám imigranti, nevadí nám jejich rasa ani národnost. Jediné, co vadí, co přináší zlo, je islám. Ten tu nechceme. Zřekneš-li se islámu (což vyžaduje velkou statečnost) , můžeš u nás zůstat, snaž se zaintegrovat a my ti rádi všemožně pomůžeme. Chceš-li však dále vyznávat anebo dokonce šířit islám, odejdi, nechceme tě tu, přinášíš zlo, nejsi integrace schopen. Jsi nebezpečný a je to jednoznačné i proto, že islám je pro tebe důležitější než důstojný život, kvůli kterému jsi podstoupil strastiplnou cestu.

Ale této podmínky my se zatím bojíme. Pořád (sice s čím dále menším úspěchem) tvrdíme, že islám není překážkou, že je vlastně dobrý a to, co se projevuje jako "islamismus" nemá s pravým islámem nic společného. Dokud budeme bloudit v tomto omylu, dotud dáváme šanci islámu zničit nás v budoucnu a rozšířit se na naše bývalé území (což je povinnost každého muslima).

Většina Američanů prý Trumpův výnos vítá. Není divu. Konečně někdo prakticky spojil islám s islámským terorismem. Drtivá většina lidí v islámem ohrožených zemích má už plné zuby apologetů islámu, kteří překrucováním jak faktů, tak i textů např. Koránu, se pořád snaží tvrdit, že islám je mírumilovný a pomocí novotvaru islamismus rozlišují jakýsi Násilný islám od toho prý mírumilovného. Islám sám je čím dál více usvědčuje ze lží. Islamismus není něco rozdílného od islámu. Islamismus je nejvyšší stadium islámu. Možná největší škody páchá v tomto oboru Česká televize, jejíž redaktoři a hlavně redaktorky se často vyjadřují tak, jako by byli v žoldu islámských organizací a půvabné redaktorky jako by se nemohly dočkat, až na sebe navléknou burku.

(4. února 2017) Výnos dlouho nevydržel, po pár dnech zasáhly sebedestrukční mechanismy "křesťanské civilizace". Trumpův výnos byl napaden u soudu jako protimuslimský a byl dočasně pozastaven. Je jasné, že než bude moci být nějaký takový výnos svobodně označen za protimuslimský, bude samodestrukce naší civilizace pokračovat. Bojím se však, že pak už bude pozdě a islám už bude nezastavitelný a splní svoji hlavní úlohu: rozšíření islámu po celém světě.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 24.7.2021