Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Stránky proti tmářství - Náboženství strachu

Náboženství je ideologie strachu

myšlenky částečně převzaty z IBN Warraq
"Proč nejsem muslimem"


Významný britský matematik, filozof, logik, spisovatel Bertrand Russell ve svém spise Proč nejsem křesťanem píše:

"Jsem přesvědčen, že náboženství je založeno předně a hlavně na strachu. Částečně je to hrůza z neznáma, častečně...přání cítit, že máte nějakého staršího bratra, který bude ve všem trápení a svárech stát při vás. V základu toho všeho je strach - strach z tajemna, z porážky, strach ze smrti. Strach je otcem krutosti, není tedy divu, že krutost a náboženství šly ruku v ruce."

Podobně i celá etika Islámu je založena výhradně na strachu. Mohamed používá boží hněv jako zbraň, kterou nejen hrozí nepřátelům, ale hlavně terorizuje své vlastní přívržence, aby konali zbožné činy a aby ho ve všem poslouchali. "Bůh je všemohoucí pán a člověk je je neustále v nebezpečí, že probudí jeho hněv - to je základ vší muslimské ideologie a etiky", tvrdí Sir Hamilton Gibb.

A přesně toto lze aplikovat i na drtivou většinu křesťanských ideologických směrů, zvláště typické je to pro katolicismus. Ale přece představa věčného trestu (kdy hříšník je Bohem uvržen do pekla, kde je po nekonečnou dobu neuvěřitelně krutě mučen) nejde s představou laskavého, milosrdného a spravedlivého Boha. Není ho hodna. A ještě nesmyslnější se to stává s naukou o předurčení, která je rozvinuta jak v Koránu tak v Bibli (Ř 9,10-18)

10A nejen to: také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka;
11ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto
12a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu.
13Neboť je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl."
14Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne! (úsměvné; pozn. K1)
15Mojžíšovi řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji."
16Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
17Písmo přece říká faraónovi: "Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi."
18Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.

A co se pak stane s těmi Bohem předurčenými zatvrzelými? Víme všichni dobře. Lhář a podvodník Jákob došel však Boží milosti a obliby. Ale my tady máme církev, která na nás tyto hrůzy vymýšlí, ale současně nám dává naději, že pokud budeme dělat to, co ona po nás chce, přimluví se za nás "nahoře" a Bůh nám prozatím hříchy odpustí. No není to úžasně účinný nástroj pro ovládání strachem na ty, kdo církvi uvěřili?

Strach kazí veškerou skutečnou morálku. Jsou-li lidé pod jeho jhem, jednají prozíravě ve svém zájmu, aby se vyhnuli slibovaným pekelným mukám, která jsou pro upřímně věřící skutečně reálným nebezpečím.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 10.6.2018