Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Opravdu duchovní -

Příklady "duchovních" hodnot

Všechna náboženství se honosí termínem "duchovno", či "duchovní", který skloňují ve všech pádech a dávají tak najevo, jak jsou z hlediska mravního a vůbec intelektuálního vysoko postavena, zvláště ve srovnání s ateisty nebo agnostiky. Pojďme si tedy v tomto oddíle ukázat, co všechno dovedou náboženství vyplodit. A v jednom mají pravdu. Ateisté by tohle opravdu nedokázali.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Bože, chraň mne
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023