Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Stránky proti tmářství - Ukotvení společnosti

Reakce na článek Hledáme Antikrista

od W.Bucherta v MF DNES 6.11.2012

Deník MF DNES často zcela nezakrytě kope za katolickou církev, Jedním z mnoha příkladů je i v nadpisu zmíněný článek. Nedalo mi to a musím na něj reagovat, zvláště na jedno tvrzení, které mi připadá silně demagogické.

Musím reagovat na následují tvrzení autora: "...evropská civilizace ztratila své ukotvení, které vycházelo z křesťanských a židovských tradic. Je v současnosti rozmělněná, ideově naprosto rozplizlá, myšlenkově atomizovaná, nemá směr, ani kompas... V nejateističtější zemi kontinentu, jakou je Česko, se to může kdekomu zdát směšné, ale ztráta "víry" neučinila naši společnost ani lepší, ani otevřenější ani demokratičtější. Základy, na kterých po staletí společnost stavěla, nebyly ničím nahrazeny".

Uvedená citace je zajímavou aplikací demagogie. Autor vychází z předpokladu, že společnost potřebuje ke své smysluplné existenci jakési sjednocující základy, které jí mají dávat směr, kam se má ubírat, jinak není tato společnost dobrá. Toto tvrzení autor však nijak nedokazuje, ale bere ho jako samozřejmou podmínku. Navíc volí takový sloh, aby aspoň tím svoje tvrzení podpořil, a co je nejhorší, jako vzor takovéto ideologie, takového ukotvení, uvádí jako samozřejmost židovsko-křesťanské náboženství.

Mimochodem, pane Bucherte, jste opravdu přesvědčen, že v dobách, kdy měla katolická církev nejvyšší podíl na moci, byla naše společnost "lepší, otevřenější a demokratičtější"? Pokud to tvrdíte, protože věřit tomu nemůžete, tak je jasné, že Váš článek je tendenční a hrubě straní křesťanstkému náboženství.

Skutečnost je totiž jiná. Je to právě ideologie, která sama sebe prohlašuje za vrchol Dobra, za jedinou Pravdu, která udělá ve společnosti obrovské škody, stane-li se z ní to "ukotvení společnosti", po kterém autor tak volá. V pobělohorské době jsme toto ukotvení měli, a to velmi silné. Byla to katolická ideologie a jak to společnosti prospívalo, si může autor přečíst například v některých historických románech Aloise Jiráska. Po druhé světové válce jsme také měli velmi pevné ukotvení, které, jak požaduje autor, dávalo naší společnosti směr i kompas. Směr však byl na východ a kompas byla Moskva. A měli jsme i spoustu "silných osobností", které dbaly na to, aby "obyčejný xindl" tento směr dodržoval, je to samozřejmě pro jeho dobro. Jinak ti hlupáci, neschopní si bez ideologického ukotvení poradit, by žili nekvalitní život. Ti chytřejší mají ten úděl ty hloupější vést.

Autor vychází z přesvědčení o tom, že "obyčejní lidé" potřebují ke svému životu nějaké vedení, jinak jsou zcela hloupí a neschopní žít kvalitní život (do této kategorie řadí většinu obyvatel naší země). Proto je nutné jim toto ukotvení dát, poskytnout jim směr a kompas a pak už jen dávat pozor, jestli tato pravidla, která jsou samozřejmě myšlena jen pro jejich dobro, dodržují.

Ti, kteří pevné ukotvení a zadaný směr v dobách, kdy jsme ho měli, nedodržovali, měli různá jména. Někdy kacíři, jindy Židé, jindy rozvraceči republiky. Vedoucí síly společnosti si však s nimi uměly poradit. Byly k dispozici jak inkviziční tribunály, tak ramena spravedlnosti, a i soudy pod taktovkou STB.

Děkuji, pane Bucherte, ale já jsem spokojen, že jsme se jako jedna z mála zemí konečně zbavili těch zakotvení, která sama sebe prohlašovala za to nejlepší, co existuje, za jediný zdroj Pravdy a za nositele té jediné Správné morálky. Jsem hrdý na to, že patřím k národu, který se už nenechává manipulovat ani Katolickou církví, ani komunisty. Lidé to poznali, vidíme, jak učení Katolické církve se čím dál více rozchází nejen s vědou, ale i s běžnými životními podmínkami a lidskou přirozeností. Hlásat, že kondomy propouštějí nejen spermie, ale i nemoci, před kterými ve skutečnosti chrání, je spíše zločin. Strašit mladé lidi, že masturbace je hřích a čeká je peklo, je vydírání. Tvrdit, že silné omezování sexuálního života je zdraví prospěšné, je lež.

Pane Bucherte, Katolická církev porušuje minimálně tři paragrafy našeho trestního zákona a dokonce také Ústavu. Jedná se o §175 (vydírání), §209 (podvod), §357 (šíření poplašné zprávy). Církev využívá lidského strachu z Boha, aby lidmi manipulovala a nutila je dělat to, co sama požaduje. Celibát je prý o "čistotě". Ve skutečnosti je však celibát o tom, aby kněží mohli věnovat veškerý svůj čas službě církvi k rozšiřování její ideologie, získávání nových oveček a moci. Pokud by měli kněží rodinu, starali by se i o ni a to je to poslední, co církev potřebuje. Proto se církev zbavuje kněží, kteří se ožení, a naopak ti, co vedou sexuální život tajně, dále zůstávají, včetně těch, na které prasklo, že zneužívají děti.

Jsem velmi rád, že se naše země nejprve vymanila z vlivu takovéto organizace a že se pak vymanila i z vlivu komunistické ideologie. Jsem opravdu rád, že jsme "rozmělnění, ideově rozplizlí a myšlenkově atomizovaní". Je to daleko lepší než být ukotvený křesťanskou nebo komunistickou ideologií, které samy o sobě obě prohlašují, že jsou ty jediné správné a chtějí jen a jen Dobro a kdo nechce být spasen, toho spasí i proti jeho vůli.

Bohužel mám strach, že během několika desítek let získáme ukotvení, které nás úplně zničí, a to bude ukotvení islámské. Evropa k tomu, za silné podpory Katolické církve a komunistů, rychle spěje.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 15.11.2013