Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Katolická církev - ŘKC a Šifra mistra Leonarda

Soudný člověk a Šifra mistra Leonarda

Bývalý mluvčí České biskupské konference pan Martin Horálek v Mladé Frontě DNES vytáhl také do boje proti filmu Da Vinci Code - zfilmované knize Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Vadí mu nejen to, jak se v této knize píše o katolické církvi a o jedné z jejích nejortodoxnějších organizací Opus Dei (Dílo Boží), ale hlavně to, jakým způsobem se tam píše o Ježíši Kristu. A nejenom biskupská konference se zlobí. Katolický kněz a profesor Tomáš Halík tvrdí, že každý, kdo má trochu solidnější vzdělání v oboru dějin kultury a náboženství a soudně přemýšlí, snadno pozná, že základní teze té knihy je naprostý nesmysl. No, cítím, že spíše než soudně by se do předchozího tvrzení hodilo religiozně. Vždyť autor se dokonce bránil u soudu proti nařčení, že hlavní téma knihy opsal z historických studií, takže toto téma zřejmě úplný nesmysl, navzdory zbožnému přání pana Halíka, nebude. V podtitulku článku na titulní straně tištěného vydání MF dnes z 5.5.2006 se katolická církev dokonce nestydí tvrdit, že kniha i film Šifra mistra Leonarda jsou stejně podlé jako karikatury Proroka. Český primas Miloslav Kardinál Vlk se Mohameda a muslimů zastává také. Z jeho slov jsem získal tento pocit: "Pokud někdo dělá třeba i hrozné zločiny, zneužívá děti, vraždí rukojmí, ponižuje či bije ženy, musíme si ho vážit, pokud je to náboženský symbol. I nejhnusnějšího hnoje si musíme vážit, když je prohlášen za svatého." Takhle už klesla katolická církev. Kardinál moc dobře ví, co byl Mohamed zač.

Církvi prý nejvíce vadí to, co se v knize píše o Ježíši Kristu. A všimněte si, jak to pan Horálek upřesňuje: "To, co Dan Brown ve své knize píše o Ježísi Kristu, je minimálně stejně závažný útok na přesvědčení věřících, jako nedávno zveřejněné karikatury proroka Mohameda. Jediný rozdíl je v tom, že díky své kulturní tradici křesťané nevycházejí do ulic jako muslimové, nepoužívají násilí a nevyzývají k zabití autora". Zřejmě zapomněl, že když se měl promítat vynikající film Martina Scorseseho Poslední pokušení Krista, docílili křesťané mnoha zákazů, kinům byly posílány vyhrůžky, že budou podpálena a hlavně v USA a ve Francii bylo kvůli tomu i mnoho demonstrací.

A nyní učiním prohlášení, které si svou úrovní nijak nezadá s prohlášením pana Horálka, jenže to, co tam o Kristu tvrdím, myslím upřímně:

Já věřím, že Ježíš Kristus byl vynikající dobrý člověk, který miloval velkou láskou nejen své bližní, ale miloval i jednu ženu úžasným citem a jeho láska byla plně opětována. Věřím tomu, že spolu prožili nádherné, šťastné chvíle, že byli svoji a čekali dítě. Tím, že katolická církev tvrdí, že byl asexuální, že ženu neměl a ani mít nechtěl a že by to byla jeho urážka, tím katolická církev útočí nejen na jeho osobu, ale uráží a pošlapává i moji víru v osobnost Ježíše Krista. Dělá to hlavně proto, aby na Ježíši Kristovi vydělala obrovské peníze (a že jich na něm už vydělala, stálo by za to to spočítat, žije z něj už skoro dva tisíce let a nijak skromně) a to je podle mne nestoudné a je to obyčejná podlost.

Takže pro Českou biskupskou konferenci je urážka náboženského cítění v těchto dvou případech (dánské karikatury a Da Vinci Code) zcela shodná a stejně podlá. O čem pojednávaly dánské karikatury? Braly si na mušku násilí, které islám plodí, to, že přesvědčuje mladé lidi k tomu, aby se stali sebevražednými atentátníky, to, že islám slibuje těmto mučedníkům rajský život s mnoha pannami. Také zesměšňovaly Prorokův soukromý život a jeho údajné pedofilní a misogynní sklony a v neposlední řadě skutečnost, kolik smrti a neštěstí ortodoxní muslimové přinášejí na svět. A z prohlášení pana Horálka jednoznačně vyplývá, že Brownova kniha uráží Ježíše Krista minimálně srovnatelným způsobem, tedy možná že i více.

Tak se tedy podívejme, co je v očích katolické církve horší než pedofilie, atentáty, misogynie a vraždění, tedy to, co si braly na mušku dánské karikatury. Jedna z "hrozných" věcí, která v této knize uvedena, je ta, že Ježíš Kristus se zamiloval a oženil. Ale nejen to. On si ten Brown dokonce dovolí tvrdit, že Ježíš měl dítě. No to už je opravdu silná káva. Tak strašně ponížit a urazit Ježíše Krista, přisuzovat mu takovou špínu, jako že měl dítě! Vždyť pokud měl dítě s Magdalénou, znamenalo to, že s ní měl také sex! Máří Magdaléna si dovolila Ježíše poskvrnit! Hrozná představa! Víte, co pro katolíky sex znamená? Docela výstižné vysvětlení jsem kdysi četl v tantrické publikaci:

Za to, že na sex se pohlíží jako na nemravný akt sloužící jen k rozmnožování, že se už při pouhé zmínce o něm červenáme, za to, že jeho zobrazení je společenské tabu, za to vděčíme tomu, že obecnou sexuální morálku v Evropě po staletí určovali ti, kdo se sexu sami vzdali, protože je podle nich nečistý.

Vždyť každý soudný člověk, jak by řekl monsignor Halík, přece také ví, že ženy muže sexem poskvrňují. Jen panic zůstane čistý. Píše se to v Bibli, v Apokalypse, tak to musí být pravda. Apokalypsa (Zjevení svatého Jana) je velmi poučné čtení, kde se přesně dozvíme, co na nás Hospodin s Kristem chystají na Soudný den. Nejlépe ji charakterizoval Douglas Adams ve své knize Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho. Tam totiž jakási osmiletá holčička použije při konverzaci ostrá slova. Když ji otec napomene, odvětí mu, že taková slova používal on pokaždé, když na ostrově Patmos čekali na trajekt, který vždy přijel s velkým zpožděním. Přítomný profesor Watkin na to podotkl, že na ostrově Patmos napsal Jan Evangelista Apokalypsu, která nese neklamné znaky toho, že ji psal při čekání na trajekt. Přesné. A co se v této knize píše o sexu?

Zj 14,3 : ...než těch 144000 z obyvatel Země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde.

Co tedy uráží a pošlapává náboženské cítění? To, že Ježíš Kristus se zamiloval, oženil se a měl dítě. Z toho je vidět, jak pokřivené vidění světa má katolická církev a někteří její věřící, když toto pokládají za urážku. Naprosto nechápu, jak by někoho mohlo vůbec napadnout, že by se kvůli tomu mohlo vyzývat k zabití autora knihy. O čem proboha to náboženství je, co vlastně hlásá, když někoho napadne kvůli tomuhle vražda? Nakonec víme, z čeho to plyne. Sex je hřích, nejčistší lidé jsou pouze muži, panici. Ženy muže poskvrňují. Každý člověk se rodí z hříchu, jen panna Maria (Božím rozhodnutím) a Ježíš Kristus ( technickým provedením) ne. A teď si představte, že tak pracně vybudovaná a hlásaná "čistota" Ježíše Krista se "pošpiní" láskou k ženě a jeho otcovstvím. Ta pohana!

Zbožní pánové z vedení katolické církve by si měli uvědomit, že tímto podle nich pokřiveným a špatným charakterem (že jsou ženatí a mají děti) se vyznačuje většina dospělých mužů. Já sám mám dvě děti a necítím se nijak ponížen tím, že jsem nečistý. Naopak. Nechápu, proč tu úžasnou krásu milování se ženou a ten nádherný pocit, když má člověk děti, chtějí vší silou katolíčtí představitelé Ježíšovi upírat a udělat z něj frigidní vševědoucí naprogramovaný automat. Třeba takový vůbec být nechtěl, třeba to byl vynikající, normálně milující člověk! Omluvit katolické hodnostáře snad může jen to, že rádi žijí v celibátu, takže ty nádherné pocity nikdy nemohli prožít, jedině snad z doslechu, a tak nemají žádnou krásnou sexuální zkušenost a nemají tedy ani tušení, o jaký šťastný pocit jde. A pokud celibát porušili, trpěli jistě potom tak strašnými pocity viny za ten smrtelný hřích, který jejich Hospodin zřejmě jen tak nerozdejchá, takže to štěstí stejně poznat nemohli.

Chápu však to, že vysoké činitele katolické církve pobouřilo, jak se v knize píše o jejich církvi. Na druhou stranu by ale i oni mohli chápat, že se svou bohatou historií si na to tato církev polívčičku přihřála sama. Skutečná urážka Ježíše Krista je to, že se jeho jménem zaštiťuje po dva tisíce let organizace s takovou historií, jakou má katolická církev, která má tu drzost tvrdit, že je Kristovo tělo, on je její hlavou a jeho království je v ní už nyní tajemně přítomno. Když si každý soudný člověk (abych použil obrat páně msg. Halíka) dá na jednu misku vah podlou hypotézu o tom, že Kristus měl dítě a na druhou mu stačí dát jen popel všech žen, upálených katolickou církví, můžeme si být jisti, že ta miska s popelem strhne váhy tak, že se rozbijí. A v historii této organizace nejsou zdaleka jen čarodějnické hranice či zákaz kondomů v přelidněné Africe. Je toho mnohem více... Například toto vyjádření, srovnávající vraždění, džihád, terorismus, pedofilii, misogynii s běžnými lidskými činnostmi, které nikomu neubližují, naopak činí bližního šťastným, to už není nic normálního.

Katolická církev nám prozradila mimoděk svůj velmi důležitý postoj. Tím, že označila tyto karikatury a Brownovu knihu za shodný útok proti náboženství, uznala, že dílo Dana Browna nemusí být nesmyslné. Karikatury si totiž braly na mušku skutečně existující či historicky potvrzované skutečnosti islámu. Nejsou to tudíž žádné smyšlenky, ale skutečné problémy, se kterými se musí střetnout ti, kteří chtějí islám rehabilitovat. A proto měly karikatury takový úspěch a ohlas. Dotýkají se skutečností, historicky potvrzených věcí a velkého nebezpečí, které ortodoxní islám znamená pro své okolí. A protože Da Vinci Code je podle katolíků stejný útok, dotýká se tím také věcí, které nejsou nesmyslné, jak tvrdí msgr. Halík, ale které jsou pro církev velice nebezpečné tím, že mohou být pravdivé a ťaly do živého. V tom je podobnost s karikaturami nesporná.

Monoteistická autoritářská náboženství, kam křesťanství s islámem svorně patří, již začínají chápat, že díky své nesnášenlivosti, středověkým tradicím a dogmatismu začínají být ohroženy samotné jejich základy. A proto také začínají držet spolu. Všimli jste si, jak se katoličtí představitelé zastávají islámu? Sice na chvilku poleví v době, kdy chce islám občas popravit nějakého přeběhlíka ke křesťanství, ale za chvilku zase pokračují. Že se tam popravují a ponižují ženy, co se dá dělat, je to náboženství, tak to musíme tolerovat, to je jejich svaté právo. Snad jen Cyril Svoboda se zachoval čestně a velice si ho kvůli tomu vážím a smekám před ním. A nejenom já.

A ještě jednu velice důležitou věc si musíme uvědomit. Dánské karikatury upozorňují na velmi aktuální nebezpečí, které ortodoxní islám pro naši civilizaci představuje a proto nejsou podlé. Ale tím, že to o nich katolická církev tvrdí, potvrzuje, že se sama již stala pátou kolonou islámu u nás a na čí straně bude s Alláhovou pomocí stát při střetu naší civilizace s islámem. Jenže zbožní pánové si neuvědomují, že až islámu pomohou zvítězit nad námi, nevěřícími psy, stanou se vzápětí pro něj nevěřícími psy oni sami. No a pokud jsme my lidé takhle hloupí, budeme si moci za svůj osud také sami. A islám ukáže, že má nad námi navrch a po zásluze zvítězí. Koledujeme si o to. Ale ono to přece bude mít i světlé stránky, ne? Stačí konvertovat k islámu a až žena nebude mít chuť na milování, tak ji pěkně zbičuju! A budu to dělat k radosti Boží! To bude krásný pocit! A běda, kdyby tohle chtěl nějaký podlec karikovat! S gustem a ke slávě Boží mu podřízneme hrdlo! Oni je ty podlosti přejdou!

A Opus Dei, česky Dílo Boží? To musí být jen a jen dobré. Plyne to přece z definice v Katechismu katolické církve (§385): Bůh je nekonečně dobrý a všechna jeho díla jsou dobrá. Tedy Dílo Boží nemůže být jiné, než dobré. Asi pan Brown nečetl Katechismus...

A potvrzuje to i Svatý Josemaría Escrivá, zakladatel této Boží organizace, když ve své knize Cesta vášnivě vyznává svou lásku k bolesti: Budiž bolest požehnána, budiž bolest milována. Budiž bolest svatořečena. Budiž bolest oslavována. Bolest je dobrá. Ona ta cilice a bičování sama sebe důtkami nemusí být výmysl. A i kdyby tomu tak bylo, je to přece jen a jen dobré. Tak by se měl správný věřící muž chovat, a ne se zamilovat, poskvrnit se se ženou a mít děti! To umí každý hlupák a to ho přece nijak duchovně nepozvedne. Ale pokud bude žít v ústraní, nasazovat si cilici ob den střídavě na stehna, jednou týdně se výživně zbičuje Bohu pro radost a bude neustále chválit Boha a modlit se k němu - to ho duchovně povznese. Takové lidi Bůh miluje.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023