Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Katolická církev - Církev dělá z Boha hlupáka

Proč dělá katolická církev z Boha hlupáka?

Touha po moci je silnější

Opět jsem dostal do schránky prosbu o pomoc podvyživeným africkým dětem od dětského fondu OSN Unicef. V dopise se líčí strádání afrických dětí, i těch nejmenších, které trpí podvýživou. Rodí se v prostředích, ve kterých jim jejich rodiče nejsou schopni zajistit nejzákladnější potřeby pro přežití a kde často matky při svých mnohočetných porodech nakonec při porodu umírají.

Zajímalo by mne, proč v době, kdy v mnoha chudých zemích světa je takováto situace, kdy je Země přelidněná a začíná být nad síly takto malé planety uživit ty miliardy lidí, které čím dále rychleji přibývají, takže naše planeta se čím dále více plundruje, začínají války o životní prostor, zdroje, také války založené na náboženství a miliony lidí už migrují do míst s lepší možností obživy, proč nám i v této situaci stále představitelé Římskokatolické církve tvrdí, že prý Bůh vyžaduje, aby každý sexuální styk byl otevřen početí a také, že používání antikoncepce odporuje lidské důstojnosti. Píše se o tom také, samozřejmě uhlazeně, v několika paragrafech Katechismu.

Je vůbec možné, aby ten jejich Bůh byl takový hlupák? Není to vlastně urážka Boha? Mnozí představitelé katolické církve (typicky to bývala za svého života i svatá Matka Tereza), pak hlásají v chudých zemích, kde rodiče nejsou schopni uživit své četné děti, dehonestaci antikoncepce a přímo se tak podílejí na růstu podvýživy, na mortalitě mnohočetnými porody oslabených rodiček a také na rozšiřování pohlavních nemocí. Jeden z mnoha "slavných" výroků této řeholnice "Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením bohatší." svědčí o mnohém a velmi silně podporuje například i Neitzschova Antikrista. Tak takoví jsou "svatí".

Položme se ale na otázku, proč by to představitelé katolické církve pořád dělali. Vždyť jim, i při jejich náboženstvím diktovaném omezeném duševním rozhledu, musí být jasné, že touto činností způsobují významné zhoršování už tak hlubokých problémů a bídy v nejchudších částech světa a přispívají k přelidnění planety. Nejpravděpodobnější odpovědí je to, že tím mimo jiné sledují za každou cenu růst moci církve, protože najisto počítají s nově narozenými dětmi jako s budoucími ovečkami své církve, které budou mít pod svým vlivem. A pokud se indoktrinují děti odmalička, má to velkou produktivitu. Malé děti ("od nejútlejšího věku", jak požaduje Katechismus), nemají šanci ubránit se povinné cílené indoktrinaci od rodiny a od kněží. Jsou proti tomu zcela bezbranné.

K potvrzení tohoto podezření bychom ale museli v programovém prohlášení Katolické církve (katechismu) najít také další nařízení, která by k tomuto cíli vedla. Napadá mne mimo jiné již výše zmíněná povinnost věřících rodičů předávat své děti pod vliv katolické církve, zajišťovat jejich výchovu požadovaným směrem, regulaci sexuality omezováním antikoncepce, masturbace či nekoitálních sexuálních aktivit tak, aby se děti rodily jen v manželstvích a za takových podmínek, které zajišťují maximalizaci úrody dětí. Dále by to potvrzoval třeba i požadavek zákazu smíšených sňatků, případně jejich povolení pouze za předpokladu, že nekatolický partner slíbí, že děti z jejich manželství předají do vlivu katolické církve.

A ejhle - všechno tohle má katolická církev opravdu ve svém programu. Takže žádné překvapení. A představitelům této organizace vůbec nevadí, že tím podporují růst běd v mnoha nejchudších částech světa, čímž sami potvrzují slova filozofa Wilhelma Friedricha Nietzscheho o církvi: "...žila z běd, tvořila bědy, aby sebe zvěčnila." (Je to až na konci stránky, bod 62.(bohužel tam není záložka)).

A vůbec jim nevadí, že v důsledku toho ještě dělají z Boha největšího hlupáka ve vesmíru, protože to hlásají jako Jeho vůli. Schovávají se za Něj. Jejich touha po moci je totiž větší. A navíc vše toto ještě podporuje zvyšování bídy a utrpení lidí, jak o tom pro "poslední dny" píše bible. A proto se musí takový stav podporovat. Růst přelidnění a chudoby je spolehlivý způsob i pro další církevní cíle. Vede k bídě, k válkám, k neštěstím a utrpení, prostě k tomu, v čem si církev libuje, protože tak se může nejjednodušeji zviditelňovat. Spokojení a šťastní lidé církev nepotřebují. Jak také řekla smutně proslulá Matka Tereza: "Utrpení je dar, díky kterému můžeme projevit blížnímu svoji lásku".

Také téměř hysterický boj za zákaz sexuální výchovy ve školách i jinde je výmluvný. Neinformované děti daleko snadněji "spadnou" do jiného stavu a spolu s dalším hysterickým bojem proti potratům (zajímavé je, že církev bojuje proti potratům a současně ale také proti antikoncepci a sexuální výchově) vede opět ke zvyšování počtu nových katolíčků.


pod konstrukcí


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 23.10.2016