Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Jaký je Bůh? - Biblické příběhy -

Biblické příběhy

Následující příběhy jsou volně převyprávěné příběhy z Bible. Přišlo mi líto, že autoři Bible určité příběhy odbyli pár větami, anebo je pouze obloukem opisovali a nešli k jádru věci. Všechny příběhy se přesně drží podstaty, popsané v Bibli. Přidány byly pouze podrobnosti, které se v dotyčném příběhu staly, ale autor je z nějakých, jen jemu známých důvodů, do Bible nenapsal. Díky obětavé práci naší Kreténské Organizace jsem vám mohl přiblížit biblické příběhy v celé jejich kráse a hloubce.

Pouze první příběh, Stvoření Boha, v Bibli není. Protože mně tento kousek vyloženě chyběl, neboť je sice hezké, že Bůh stvořil svět, ale kdo stvořil Boha, na to Bible neodpovídá, doplnil jsem ho tam. Stvoření Boha vychází z teologických a kretenologických studií Kreténské Organizace a všechny v něm uvedené skutečnosti se zakládají na pravdě. Pokud má někdo jiný názor, nechť dokáže, že naše studie jsou zcestné.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Bože, chraň mne
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023