Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Dogmatika ŘKC - Evoluce je náhoda?

Je evoluce jen náhoda

aneb Kreace je dokonalá?

Apologeti náboženství a odpůrci evoluční teorie vysvětlují zhusta evoluci jako zcela náhodný proces, jakoby vše, co se podle zastánců evoluční teorie vyvíjí, bylo jen výsledkem pouhé náhody. Toto jejich tvrzení svědčí o tom, že nejsou schopni pochopit základní vlastnost evoluční teorie, jinými slovy nejsou schopni pochopit, že náhoda sice hraje v evoluční teorii velice důležitou úlohu, nicméně není to jenom náhoda.

Podstata evolučního procesu spočívá ve výsledcích těchto náhodných procesů. Výsledky náhodných procesů mají totiž zcela přirozenou tendenci přetrvávat lépe tehdy, jsou-li stálejší, pokud mají vyšší rezistenci vůči okolí či času, jsou-li životaschopnější a tak dále. Na druhé straně nepřežívají nebo se rozloží či rychle zaniknou ty výsledky náhodných procesů, které jsou nestabilní či méně životaschopné. Ano, spotřebuje se na takový vývoj spousta času, ale ten evoluce měla a má. A tak vznikaly pomocí těchto procesů stabilní prvky, sloučeniny a také čím dále složitější struktury, které se vyznačovaly či vyznačují svojí schopností přetrvat či přežít.

Takže evoluce není čistě náhodný proces a příklad s s tím, že protřepu pytlíček se součástkami a náhodně vzniknou fungující hodinky je naprostý nesmysl. Takhle to vzniknout nemůže a také tento popis nemá s evolučními procesy vůbec nic společného. Důkazem je to, že v přírodě se nic takového neděje. Evoluční vývoj se realizuje malými "pokroky" za vzniku obrovského množství neživotaschopných a tím také rychle mizících kombinací a pouze z úspěšných procesů, tím, že přetrvávají déle, vznikají dalšími postupnými krůčky další stupínky, opět za vzniku obrovského množství neúspěšných a zanikajících výsledků.

Protože evoluční proces není ničím řízen a probíhá pouze na základě přežívajících či déle trvajících výsledků, nemá také žádný cíl a vznikají při něm mnohá zcela odlišná řešení. Evoluce nerozlišuje, zda je něco prospěšné nebo to něčemu jinému, také vzniklému evolučním procesem, škodí. Pokud je škůdce úspěšnější, zvítězí a přežije on. Pokud si však přitom zcela vyhladí objekty své činnosti, vymře nakonec také.

Dostala se mi do rukou kniha "MONTY PYTHON & filozofie", která si mimo jiné nebere servítky z mnoha směšných náboženských zvyklostí, například neustálé pochlebování Bohu a podobně. V knize jsem našel i báseň, "Všechno hnusné, pitomé", která si bere na paškál kreacionismus, který by přece měl být na rozdíl od evoluce cíleným procesem a navíc, pokud je realizován nekonečně dobrým a moudrým Bohem, měl by mít podstatně lepší výsledky, než evoluční proces.

Všechno hnusné, pitomé,
Všechny bídné tvory,
Všechno kruté, všechno zlé
Velebný Bůh stvořil.

Malou zrádnou zmiji,
Vosu, která bodá.
Stvořil jejich jedy,
Jejich divná křídla.

Všechny možné nádory,
Všechny druhy zel,
Všechna těžká úskalí,
Velebný Bůh chtěl.

Malinkaté vešky,
Olihně jak hrom,
Kdo stvořil mořské ježky?
A žaloky? To On!

Všechny nákazy a vředy,
všechny neštovice.
Hnilobu, špínu a sněti
Velebný Bůh nese.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Bože, chraň mne
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023