Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Dogmatika ŘKC - Vytrhávání z kontextu

Umění perfektně vytrhávat z kontextu,
aneb Dokonalý návod ke lhaní od Svaté Apoštolské Církve Katolické

Velmi často mi křesťané vyčítají, že cituji jen ty úryvky, co se mi hodí a vyjadřují to termínem, že vytrhávám z kontextu. Já se snažím vždy ocitovat úryvek z Bible či jiného svatého textu tak, aby tam nebylo vynecháno nic důležitého, co by mohlo změnit smysl citátu. Když jsem si však přečetl paragraf 392 Katechismu katolické církve, nestačil jsem se divit. Potrefená husa se ozvala. Takže pokud chcete vidět naprosto přesné vytrhnutí z kontextu, pokochejte se:

§392: Ohlas této vzpoury nacházíme ve slovech, kterými se pokušitel obrátil na naše prarodiče: "Budete jako Bůh" (Gn 3,5)..

Had to ale řekl s úplně jiným kontextem. Celá hadova věta totiž zní takto:

(Gn 3, 5) Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.

Věta "Budete jako Bůh" znamená něco úplně jiného. Katolíci vytrhnutím z kontextu hrubě změnili význam citátu. Dokazují, jak ctí pravdu.

Změnu smyslu hadovy věty v Katechismu si můžeme upřesnit i mluvnickým rozborem:

Ve větě "... budete jako Bůh znát..." je významovým slovesem "znát", kdežto "budete" je jen pomocné sloveso pro vytvoření budoucího času tohoto významového slovesa. Přísudek je tedy "budete znát" (je zdůrazněn podtržením). Pokud však sloveso "znát" vynecháme, postoupí sloveso "budete" z funkce pouhého pomocného slovesa najednou na funkci slovesa významového, čímž se zamozřejmě změní smysl věty. Jinými slovy - ze slovesa "znát" se stane sloveso "být".

Tak kdo je tu lhář? Had, nebo katolíci? Odpověď je naprosto jasná: katolíci. A to mají pořád plno řečí o "pravdě". Tady vidíme, jak si tuto "pravdu" představují.

S touto hadovou větou souvisí i další ukázka, jak katolíci ctí "pravdu". O tomto hadově sdělení v Bibli katolíci tvrdí, že bylo lživé. Jenže Hospodin v Bibli přesně, ale zcela přesně potvrzuje to, co had řekl:

(Gn 3,22): I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé."

Ale přesto katolíci tvrdí, že had (podle nich Satan - další jejich lež) lhal. Blíže k tomuto tématu viz můj rozbor prvotního hříchu.

Já jsem se nikdy nesnížil k tomu, abych vytrhnutím z kontextu takhle hrubě změnil smysl textu.

A nakonec, být jako Bůh přece není špatné, doporučuje to sám Ježíš Kristus:

(Mt 5,48): Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Podrobný popis historie Prvotního hříchu jsem s gustem zpracoval, takže jestli vás to zajímá, šup do toho! Stojí to za to.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 27.10.2013