Stránky K1 - Grundig TS1000 - Záhadné chování (LED Record na indikátorech vybuzení)

Záhadné chování (svit LED Record na indikátorech vybuzení)

Můj Grundig TS1000 č.2 se choval velmi záhadně. Přestože nebyl přepnut do režimu záznam, svítily mu LED záznamu v indikátorech vybuzení, což znamená, že příslušná stopa je v režimu "záznam", ale LED "RECORD" na ovládacím panelu nesvítila. Prostudoval jsem schéma a začal podezřívat desky E a J, kde mohly být vadné tranzistory. Na desce J byl podezřelý T2 a na desce E to byly T10 a T11. Po proměření desek jsem byl pořád na začátku, na deskách bylo vše v pořádku.
Všiml jsem si, že problémy byly závislé na funkci "Cueing". Když jsem aktivoval tuto fukci, závada zmizela. Soustředil jsem se tedy na obvody kontaktu Cueing a zjistil jsem, že kontakt této funkce závadu nezpůsobuje. Když jsem aktivoval čistě jen šroubovákem tento kontakt, závada nezmizela.
Časem jsem si všiml, že při funkci "START" závada zmizela a dalším zkoumáním desky L jsem vyloučil i tuto desku.
Konečně jsem si všiml, že závada se projevuje různě (dokonce i pohasínaly žárovky podsvícení indikátorů a LED v indikátorech různě poblikávaly) v závislosti na poloze páky s tónovou kladkou. Když byla v klidu, závada se projevovala různými projevy a když se dal povel START a páka přitiskla tónovou kladku k tónové hřídeli, závada zmizela.

Dalším zkoumáním jsem konečně záhadnou poruchu identifikoval. Magnetofon má spojovací desku pro nosiče hlav Z připevněnou tak, že pod ní jdou dvě ovládací táhla pro páku s tónovou kladkou (pro řízení elektromagnety PAUSE a START):


Připojovací deska nosičů hlav (veprostřed) a pod ní vedená táhla pro ovládání páky s tónovou kladkou
Umístění chybějící podložky je označeno červenou šipkou

Problémy způsobovala chybějící speciální podložka č.43


Nasazená podložka (označeno šipkou)

Pod deskou Z jsou dvě kovová táhla (Koppelstange) pro ovládání páky s tónovou kladkou. Levé je pro funkci PAUSE (č.45), pravé pro START (č.45).


Pravé táhlo se zespodu dotýkalo plošného spoje desky Z, což způsobovalo různě se projevující problémy. Zjistil jsem, že na páce tónové kladky zezadu chybí speciální podložka č.43, jejíž přítomnost udrží kovové táhlo v dostatečné vzdálenosti od spojů destičky Z. Mně se podařilo tento malý dílek vytrousit do nitra přístroje při opravě levého optokopleru, když jsem potřeboval povysunout páku s tónovou kladkou trochu ven. Navíc absence této podložky způsobuje menší přítlak tónové kladky k tónovému hřídeli, takže pásek prokluzuje.
I obrátil jsem magnetofon vzhůru nohama, poklepal naň a plastová podložka díky Bohu vypadla odněkud z vnitřku přístroje.


Takový malý drobek a co způsobí problémů, pokud chybí

Nasazením podložky se chyba odstranila, již samovolně nikdy nevznikala, nicméně inkriminované táhlo má tolik volnosti pohybu směrem ke spojům na destičce Z, že se lehkým dotykem rukou táhlo spojů dotkne. Nalepil jsem pro jistotu na táhlo průhledný izolační polyesterový štítek s nápisem Grundig TS 1000, doplnil podložku na správné místo a vše bylo v pořádku. Ztratil jsem tím několik hodin při hledání této podivné závady.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 4.6.2021