Stránky K1 - Grundig TS1000 - Ovládání TS1000 -

Ovládání magnetofonu Grundig TS1000, firemní drátová dálkovka

Magnetofon má všechny mechanické funkce ovládané elektromagnety, které jsou řízeny pomocí logických signálů TTL, získaných z dotykových senzorů.


Ovládací panel TS1000. Ve spodní části senzory, v horní indikační LED

Senzory jsou dotykové bez pohyblivých částí a jsou docela citlivé. Pouze tehdy, mám-li výjimečně suché ruce, se stane že reagují nespolehlivě. V drtivé většině případů ale fungují dobře. Ovládání magnetofonu je postaveno na logických obvodech TTL řady SN7400, i senzorová jednotka převádí ovládací signály na napěťové úrovně TTL (výstup ze senzoru odpovídá výstupu hradla s otevřeným kolektorem). Tato skutečnost je důležitá pro realizaci bezdrátového dálkového ovládání.
Ovládání směrů reprodukce čtyřstopého pásku pomocí reverzačního nosiče hlav ale není řízeno senzory, nicméně i zde je plná kompatibilita se signály logiky TTL. Ale o tom v jiné části našeho pojednání. Nicméně v dobách výroby magnetofonu Grundig ještě bezdrátová dálkovka nebyla zdaleka běžná a protože magnetofon má všechny mechanické funkce řízené signály TTL, dodával výrobce ke stroji i drátové dálkové ovládání, u něhož ale bohužel vypustil možnost ovládat změnu směru reprodukce. Možná proto, že doplnění magnetofonu o možnost reverzace reprodukce čtyřstopých pásků využilo jen velmi málo majitelů tohoto stroje a tak jim to připadalo zbytečné. Ono už takto bylo nutno použít dlouhý čtrnáctivodičový kabel.


Firemní drátové dálkové ovládání k TS1000. Všimněte si přípojného konektoru (dvojice "siamských" osmikolíkových DIN)


Schéma drátového dálkového ovládání

I toto originální dálkové ovládání se mi podařilo sehnat, má 5m dlouhý kabel, obsahuje 6 tlačítek (START, STOP, REWIND, FORWARD, RECORD a PAUSE) a šest červených LED, které jsou řízeny signály TTL a pomocí invertoru SN7404N indikují na ovladači funkci, ve které se magnetofon nachází. Ovládací tlačítka drátového DO se připojují kabelem pomocí dvojitého (2×8 pinů) konektoru DIN. Připojovacích zásuvky jsou na zadní stěně magnetofonu a tím jsou povelová tlačítka z dálkovky připojena paralelně k výstupům senzorové ovládací jednotky ve stroji.


Připojovací osmikolíkové zásuvky DIN pro dálkové ovládání na zadní straně magnetofonu.
Zásuvky jsou značeny L (povelová tlačítka a zem) a R (indikační diody a +5V)

Pro informaci ještě uvádím schéma senzorové jednotky a jednotky s LED včetně připojovacích konektorů dálkovky. Je vidět, že tlačítka z dálkovky jsou zapojena paralelně k výstupům senzorové jednotky a ovládání LED je přivedeno do zásuvky z výstupů řídicích hradel desky logiky.


Schema senzorové jednotky


Schema připojovacích zásuvek a ovládání LED. Po kliknutí se zobrazí i schéma řídicí logiky

Z popisu ovládání plyne, že magnetofon je ideální pro realizaci bezdrátového dálkového ovládání, protože všechny signály má na úrovních TTL, má vše potřebné v připojovacích zásuvkách pro dálkovku, včetně 5V napájení.
Bohužel však v zásuvkách pro dálkovku není vůbec vyvedeno ovládání změny směru reprodukce, které se provádí pouze na reverzačním nosiči. Ale neházejme ještě flintu do žita. Seznamme se detailně s obsluhou reverzačního nosiče a s pomocí Boží na něco určitě přijdeme.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 27.5.2021