Stránky K1 - Grundig TS1000 - Ovládání TS1000 - Provedení DO

Povedení přijímače dálkovky pro TS1000

Nejprve si uvedeme schéma přijímače, vytvořené v návrhovém programu Autodesk Eagle. Podobně jako v Googlu se gůglí, tak v Eagle se Íglí.


Vyíglované schéma přijímače dálkového ovládání

Na schématu je vlevo připojovací místo pro IR přijímač Vishay TSOP38240. Přijímač je nutno zapojit podle funkce pinů, ne podle očíslování, to patři tomu konektoru. Šestnáctipinový dvouřadý konektor v pravé části schématu slouží k připojení plochého kabelu, který je na druhé straně rozdělen do tří DIN konektorů: Dvou osmikolíkových, které se připojují do přípojek pro drátové DO (L a R) a jednoho tříkolíkového, který je zapojen do zdířky DIA, vše na zadní straně magnetofonu. Konektor do zdířky DIA je potřebný pouze v tom případě, máme-li upravený reverzační držák hlav a chceme řídit pomocí bezdrátového DO i přehrávání oběma směry. Jinak není nutný. Konektor na schématu zcela vpravo se dá použít pro programování procesoru In Circuit, ale já to nepoužívám. Procesor mám zasunutý v patici a pro případné přeprogramování ho přendávám do programátoru. Tabulka zapojení kabelu:

povel nižší
byte
signál PIC pin PIC konektor
2×8 pin
DIN
konektory
pin na rev.
držáku hlav
REWIND 27 C1 9 8 L3
FORWARD 28 C0 10 9 L5
STOP 24 C5 5 10 L4
VZAD (links) 32 A5 2 3 DIA3 25
START 26 C4 6 12 L6
VPŘED (rechts) 26 A4 3 4 DIA1 26
RECORD 30 C2 8 13 L7
PAUSE 25 C3 7 14 L1
plus 5V - Vdd 1 1 R8
zem - Vss 14 2 L8

Do magnetofonu jdou tedy dva, případně tři konektory, které výrobce označuje jako L a R a DIA. V konektoru L jsou vedeny povely a zem a je obsazen celý (sloupeček DIN černě napsáno). V konektoru R jsou vyvedeny signály pro stavové LED na drátovém DO, pro toto DO je z něj vyvedeno pouze napájení +5V z kolíku č. 8 (červeně napsáno). No a dále jsou tam dva kolíky zásuvky pro diaprojektor DIA, kde jsou vyvedeny signály pro ovládání změn směru posuvu, použité při zasunutém upraveném reverzačním držáku hlav.
Původní siamská dvojice konektorů jde jednoduše nahradit dvěma osmikolíkovými konektory.


DIN konektory se dají běžně sehnat třeba v GME


Připojení do magnetofonu pomocí dvou osmikolíkových DIN konektorů a jednoho tříkolíkového do zásuvky DIA


Pouzdro procesoru PIC 16F630

Piny portu C (C0-C5 (5-10)) jsou použity k základním povelům, vedeným do DIN konektoru L, tyto piny jsou v klidu ve třetím stavu a na dobu aktivace povelu se příslušný pin přepne do funkce výstupu a půl vteřiny je ve stavu log.0. Z pinu 8 konektoru L se také odebírá zem (pin Vss 14).
Napájecí napětí +5V (Vdd 1) se odebírá z pinu 8 DIN konektoru R, kde jsou také z magnetofonu vyvedeny stavy funkci označujících indikačních diod, které my nepoužíváme.

  Port A je využit následovně:
A5 a A4 (2,3) jsou použity k obsluze změny směru na upraveném reverzačním nosiči a jsou vyvedeny do DIA konektoru DIN. Používají se jako vstupy i jako výstupy.
A2 je vstup od IR přijímače Vishay
A1 a A0 jsou výstupy a ovládají indikační LED.
Vstup A3 se nepoužívá (jako jediný) a je přitažen rezistorem R1 (82kΩ) na log.1, protože je na něm reset procesoru (v nule). Pokud tam tento rezistor není, nemáme přijímač dálkového ovládání, ale Theremin. S tím jsem bojoval jeden celý den, než K15 ukončil mé trápení a opět s nelibostí rád musel uznat, že si číslo K1 právem zasloužím.

Destička s hotovým přijímačem DO


Provedeni přijímače DO ze dvou úhlů pohledu. IR přijímač Vishay je ten bobeček vlevo nahoře.

Indikační diody jsou vysokosvítivé, protože přijímač je upevněn na zadní straně magnetofonu a infra přijímač Vishay míří do stropu, odkud se infra signál odráží. Svícení diod je takto na bílé stěně za a nad magnetofonem dobře patrné. Kvůli vyššímu jasu diod jsou použity rezistory R3 a R4 o hodnotě 470 Ω. Pokud bychom ale chtěli programovat procesor in circuit, musíme diody vyndat, protože by s těmito odpory příliš zatěžovaly programovací vstupy (proto mám diody v patici).


Upevněný a připojený přijímač DO vzadu na magnetofonu. Přijímač je připojen třemi DIN konektory. V magnetofonu se nic neupravovalo, až na ty dva propoje na reverzačním nosiči hlav


Video s první zkouškou připojeného ovládání k magnetofonu (destička přijímače "visí" na kablíku vpravo dole)

Destička přijímače DO je upevněna na zadní straně magnetofonu. IR přijímač míří nahoru a přijímá odrazy od stropu. Funguje to naprosto spolehlivě. LED jsou vysokosvítící a osvětlují bílé pozadí za magnetofonem.

Download sekce

Zde najdete potřebné soubory pro naprogramování procesoru PIC16F630 a také ono video, jak to krásně funguje
Je ovšem nutno si uvědomit, že tímto naprogramovaný procesor reaguje pouze na ovladač pro tape deck Sony B.
Soubor hex s programem pro 16F630
Soubor assembleru pro 16F630
Video s první zkouškou připojeného ovládání k magnetofonu
Servisní manuál TS1000 jako soubor ZIP (114 MB)
Návod k obsluze TS1000 německy


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023