Stránky K1 - Grundig TS1000 - Problémy s plynulou regulací rychlosti

Problémy s plynulou regulací rychlosti

Magnetofon Grundig TS1000 umožňuje kromě tří pevných rychlostí (4,76, 9,53 a 19,05 cm/s) také plynulou změnu rychlosti v rozmezí cca 3,5 až 22 cm/s. Proměnná rychlost se využívá při zvukovém efektu echa. Magnetofon je tříhlavý, takže využívá principu, že záznamová hlava nahrává zvuk, který snímací hlava přehrává s určitým zpožděním a znovu ho dodává na vstup, který ho opět nahraje, většinou s trošku nižší hlasitostí, a je znovu přehrán se zpožděním a trochu nižší hlasitostí a tak znovu dokola. Zpoždění je dáno vzdáleností štěrbin těchto hlav (která je u tohoto magnetofonu 28,5 mm) a posuvnou rychlostí pásku. Při rozsahu rychlostí posuvu mezi 3,5 až 22 cm/s lze tedy dosáhnout plynule regulovatelné doby zpoždění v rozsahu 0,8 až 0,13 vteřiny. Echa lze využít k tvorbě působivých zvukových efektů.

K nastavení hodnoty proměnné rychlosti je v magnetofonu použit dvojitý potenciometr R105/R106 s hodnotou 2 × 22 kΩ. Zadní dráha R106 je použita k této regulaci, přední dráha R105 slouží k nastavení rychlosti převíjení v rozmezí 3 až 8 m/s. Rychlost převíjení se snímá tachogenerátorem a pomocí potenciometru R105, který ovlivňuje rychlost navíjecích motorů, se reguluje rychlost převíjení.


Schéma přepínání rychhlostí posuvu a regulace plynule proměnné rychlosti s potenciometrem R106 (zadní dráha dvojitého potenciometru)
Potenciometr je označen červenou šipkou

Schéma regulátoru rychlosti převíjení s potenciometrem R105 (přední dráha dvojitého potenciometru)


Regulační dvojitý potenciometr pro proměnnou rychlost posuvu (R106) a převíjení (R105)

Problém vězel v tom, že tento dvojitý potenciometr měl obě dráhy poškozené, regulace probíhala skokově, rychlost se měnila zcela náhodně. Řešení vypadalo jednoduše: vyměnit onen dvojitý potenciometr za nový. Změřil jsem tedy průběh dráhy, zjistil, že je lineární a začal shánět nový potenciometr. Jenže ouha - daly se sehnat pouze potenciometry s průměrem hřídelky 6 mm, kdežto v magnetofonu byl použit potenciometr s průměrem hřídelky 4 mm.


Nový potenciometr (nahoře) s hřídelkou o průměru 6mm a po zmenšení potřebné části hřídele na 4 mm.
Tento typ nemá zrcadlově umístěné dráhy, má je umístěné za sebou (viz další text). Původní potenciometr (dole) je má zrcadlově umístěné.


Opět jsem využil možnosti, kterou mně Bůh poskytl, použít k řešení tohoto problému K15, který mi srazil průměr hřídelky potenciometru na 4 mm. Pak jsem tuto hřídelku zkrátil a upravil konec. Potenciometr jsem vyměnil, přepájel všechny přívody a regulace přestala zlobit, při otáčení potenciometrem se rychlost plynule měnila. Jenže není každý den posvícení, jak by moudře podotkla moje babička z matčiny strany. Rychlost v levé krajní poloze byla správně nejmenší a přidáváním se sice měnila plynule, ale velmi nevýrazně, teprve až někdy ve třech čtvrtinách dráhy potenciometru se začala měnit výrazněji a rychlost její změny byla čím dále strmější. Došlo mi, kde udělali soudruzi z NDR chybu při výměně tohoto potenciometru. Soudruzi z NDR totiž byli líní a nezměřili průběh obou drah potenciometru. To, že průběh dráhy potenciometru je lineární, platilo jen a pouze u přední dráhy (R105), která reguluje rychlost převíjení. Průběh zadní dráhy (R106), která reguluje posuvnou rychlost záznamu či reprodukce, není lineární, ale inverzně logaritmický, neboli exponenciální.

Základní typy potenciometrů podle průběhu odporové dráhy

staré značení nové značení průběh typické použití
G A logaritmický regulace hlasitosti
L B lineární všeobecné
E C exponenciální speciální

Takže jsem potřeboval sehnat dvojitý potenciometr 22 kΩ s průběhem jedné dráhy lineárním a druhé dráhy exponenciálním. A troufnu si říci, že toto je jediná věc, kterou by snad nevyřešil ani Chuck Norris. Ono totiž nějak skoro nejde sehnat potenciometr s exponenciálním průběhem dráhy. Dostupní prodejci nabízejí jen lineární a logaritmické. A kombinaci dvou různých průběhů u dvojitého potenciometru prostě sehnat nelze snad v celém vesmíru. Ale Bůh byl zase při mně. Vnukl mi, že dvojité logaritmické potenciometry se vyrábějí jak ve verzi "za sebou" (výše použitý typ), tak i ve verzi, kdy mají odporové dráhy zrcadlově proti sobě, takže pokud tyto dráhy v logaritmickém potenciometru navzájem prohodím, změním průběh hodnoty odporu na exponenciální.


Nový dvojitý potenciometr se zrcadlově umístěnými drahami (A22K znamená logaritmická dráha 22kΩ)

Tak jsem koupil dvojitý zrcadlový potenciometr 22 kΩ lineární a dvojitý zrcadlový potenciometr 22 kΩ logaritmický. Rozebral jsem lineární potenciometr pouhým odklopením čtyř plechových oušek vzadu a vyndal mu zadní lineární dráhu. Pak jsem zcela rozebral logaritmický 22 kΩ potenciometr a opatrně mu vyndal přední logaritmickou dráhu (přitom jsem celý potenciometr musel zničit, jinak přední dráha vyndat nejde), kterou jsem dal na místo původní zadní lineární dráhy v původním dvojitém lineárním potenciometru. Přihnul jsem zpět čtyři ouška, co dráhu drží, a... BINGO! Získal jsem, samozřejmě díky Bohu, dvojitý potenciometr 22 kΩ s jednou lineární dráhou a druhou dráhou s exponenciálním průběhem, přesně, jak jsem potřeboval. Odporová dráha má sice označení A22K jako logaritmická, protože byla obráceně v logaritmickém potenciometru, ale teď má průběh exponenciální a měla by tedy být označena C22K.

Teď už zbýval jen jeden problém. Nový potenciometr má hřídelku o průměru 6 mm, kdežto původní má hřídelku o průměru 4 mm. A u tohoto typu nešlo srazit průměr hřídelky na soustruhu, ánžto je velmi krátká. Nicméně i nyní jsem opět využil obrovské výhody, kterou mne Bůh obdaroval, to jest známosti s K15. Měl jsem doma několik originálních knoflíků (přesně tři) z magnetofonu Grundig TS1000, které měly ale ulomenou část, kterou se upevňují na hřídelku.

   
Originální knoflík a poškozený originální knoflík

K15 tuto část odvrtal a na 3D tiskárně vytiskl nástavec s vnitřním průměrem 6 mm, který se posléze do tohoto knoflíku vlepil a knoflík byl připraven k nasazení na potenciometr s hřídelkou o průměru 6 mm.


nástavec 6 mm, nástavec 4 mm, knoflík připravený pro nalepení nástavce, originální knoflík a knoflík s nalepeným 6mm nástavcem


nový potenciometr s nasazeným knoflíken na 6mm hřídelce

Nový potenciometr v magnetofonu bez a s knoflíkem s K15 uchycením


...a takhle to pak vypadá (je to ten knoflík zcela vlevo). No není to dokonalé?


Pod konstrukcí


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 25.6.2021