Stránky K1 - Grundig TS1000 - Držáky hlav TS1000

Držáky hlav TS1000

Magnetofon Grundig TS1000 měl perfektně vyřešený systém výměnných držáků hlav. Na těle magnetofonu byly dva velmi přesné, robustní dorazy, na kterých byl držák upevněn robustními šrouby. Dorazy byly vybaveny kuželovými justačními kolíčky, díky kterým byl namontovaný držák vždy naprosto přesně nasazen. Veškeré seřízení hlav se dělalo na držáku, takže pokud byly držáky přesně seřízeny, stačilo je jednoduše vyměňovat a hlavy byly vždy přesně nastaveny. Výměna držáku byla velmi jednoduchá a trvala zhruba jednu minutu.


Přesné dorazy pro držák hlavy v magnetofonu TS1000

Čtyřstopý stereofonní držák
Pořadí hlav: mazací, záznamová, přehrávací, na konci je DIA hlava

Pásková dráha čtyřstopého stereo držáku. Stopy jsou výrazně užší než u dvoustopého stereo systému. Úplně vpravo je DIA hlava

Čtyřstopý stereofonní držák obsahoval mazací, záznamovou a přehrávací hlavu a na konci páskové dráhy ještě pomocnou (DIA) hlavu (viz obrázek výše s dráhou čtyřstopého držáku), která byla používána pro záznam řídicích impulsů pro automatický diaprojektor. Takže takový předchůdce PowerPointu.
Čtyřstopý držák hlav byl nejčastějším používaným držákem hlav. Byla jím vybavena naprostá většina vyráběných magnetofonů. Dvoustopé systémy jsou podstaně vzácnější a reverzační čtyřstopé držáky aby jeden pohledal.

Dvoustopý stereofonní držák
Pořadí hlav: mazací, záznamová, přehrávací, na konci je DIA hlava

Pásková dráha dvoustopého stereo držáku. Stopy jsou výrazně širší než u čtyřstopého systému. Úplně vpravo je DIA hlava

Dvoustopý stereofonní držák má pořadí hlav shodné, jen šířka stop, odpovídající šířce vinutí na hlavách, je výrazně větší. Pouze DIA hlava má i zde čtyřstopý systém.
Skutečnost, že je na těchto dvou nereverzačních držácích použita DIA hlava, bude dále důležitá při realizaci mého bezdrátového dálkového ovládání.
Všiml jsem si zajímavého faktu. Na dvoustopém držáku hlav chybí vodicí sloupek (Höhenführungsbolze) mezi záznamovou a reprodukční hlavou. V servisním manuálu je zobrazen pouze čtyřstopý držák, ve kterém jsou všechny čtyři (sloupky č. 146). V seznamu dílů však jsou i u dvoustopého držáku uvedeny všechny čtyři vodicí sloupky.


Seznam náhradních dílů čtyř a dvoustopého nosiče hlav. U obou jsou uvedeny čtyři sloupky 146, i když do dvoustopého se dávaly jen tři

Obával jsem se tedy, že mi ten sloupek v mém držáku chybí, ale přesvědčil jsem se, že ho do dvoustopého držáku hlav výrobce nedával, protože jsem našel snad jediný obrázek obou základních držáků na německém Tonbandfóru:


Obrázek obou základních držáků z německého Tonbandfóra. U dvoustopého (nahoře) opravdu také chybí dotyčný vodicí sloupek

Použitím dvoustopého držáku hlav byl magnetofon přeměněn na plnohodnotný dvoustopý systém. Dvoustopé stereofonní stroje měly ve srovnání se čtyřstopými díky větší šířce stop vyšší odstup šumu a díky absenci protiběžných stop také nulové rušení z nich. Jsou tedy vhodné pro nejkvalitnější záznamy. Přeslechy z protiběžných stop se zhoršují úměrně záznamové rychlosti a proto se čtyřstopé systémy nedoporučují pro rychlosti nad 9,53 cm/s. Ale i u čtyřstopých strojů se lze takových přeslechů u vyšších rychlostí velmi jednoduše zbavit tak, že druhou stranu pásku nechám volnou. Zachovám tak i plnou kvalitu záznamu, protože mazání maže nejen právě zaznamenávané stopy, ale lehce umazává i záznam u protiběžných stop.

Čtyřstopý reverzační stereofonní držák


Můj reverzační držák, ve kterém jsem vyměnil červenou diodu pro směr vpřed za zelenou


Pořadí hlav: mazací, záznamová, přehrávací vpřed, přepínací relé, přehrávací vzad
Pásková dráha čtyřstopého reverzačního držáku. DIA hlava chybí, místo ní je přehrávací hlava pro zpětný chod pásku.

Třetí varianta byl čtyřstopý stereofonní držák, který umožňoval obousměrný chod pásku (automatic reverse). Ve dvoustopé verzi samozřejmě nemělo smysl takový držák vyrábět, protože dvoustopé stereofonní pásky jsou nahrané pouze jedním směrem. Měl by význam pouze u monofonních nahrávek, ale TS1000 byl určen pro náročnější uživatele, kteří ho využívali převážně ve stereofonním provozu.
Reverzační držák měl na sobě ovládací elektroniku k volbě směru posuvu a místo DIA hlavy měl přehrávací hlavu pro obrácený směr posuvu, kterou přepínal pomocí relátka při změně směru s hlavou pro normální směr.

Můj TS1000 měl standardní čtyřstopý držák hlav, ale mně se podařilo dokoupit i dvoustopý držák hlav (275,- €) a dokonce i čtyřstopý reverzační držák (285,- €), který ovšem měl být prodáván i se speciální destičkou pro obrácený chod kapstanového motoru, která se nasazuje na řídicí desku motoru. Tu jsem ovšem s držákem neobdržel a byl jsem nucen si ji na základě servisní dokumentace k magnetofonu za vydatné pomoci K15 vyrobit. A povedlo se, můj magnetofon nyní umí přehrávat čtyřstopé záznamy oběma směry. Úsměvné je, že samotná tato destička má o tři tranzistory více, než měl celý stereofonní magnetofon TESLA B56.


Schema reverzační destičky (po kliknutí i s napojením na desku T řízení motoru)


Prodejní set reverzačního držáku hlav. Vlevo nahoře je reverzační destička

Hned ze začátku mi vadilo, že indikace směru pohybu pásky je velmi nepraktická. Na držáku je mezi dvěma červenými LED přepínací tlačítko, které posunutím vlevo nebo vpravo mění směr posuvu pásku. Jenže obě indikační LED jsou stejné barvy a blízko sebe a pokud je poslouchající subjekt trochu dále od stroje, nepozná pořádně, jaký směr posuvu je na stroji zvolen. K tomu přispívá i to, že cívky mohou být černé a jsou pod kouřovým krytem, takže skoro nejsou vidět. Vyřešil jsem to výměnou LEDky pro směr vpřed (LED2) za zelenou a hned je vše jasné. Krásně je rozpoznat, zda ve stroji je navoleno vpřed nebo vzad, a to i při stojícím pásku.


Takhle vypadá standardně indikace navoleného směru vzad (vlevo) a vpřed (vpravo).


A takhle vypadá po mé úpravě indikace navoleného směru vzad (vlevo) a vpřed (vpravo).

Nutno ovšem přiznat, že jsou lidé, kteří by tuto úpravu nemuseli unést. Pravda, v době výroby tohoto stroje možná ještě zelené LEDky ani nebyly. Při té výměně je vhodné, aby zelená LED měla malou svítivost, protože moderní LED s vyšší svítivostí by vyžadovala ještě výměnu rezistoru R14 (120 Ω) za typ s podstatně větším odporem, a tento rezistor je bez vymontování přehrávací hlavy prakticky nedostupný.


Reverzační držák bez krytu a se stínicími kryty reprodukčních hlav


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.6.2021