Stránky K1 - Grundig TS1000 - Ovládání TS1000 - Ovládání reverzačního nosiče

Ovládání reverzace chodu Grundig TS1000

Ovládání je zajímavé a může se to dělat pouze na reverzačním držáku. Na těle magnetofonu nejsou pro toto žádné ovládací prvky.
Nejprve si objasníme, jak magnetofon mění směr reprodukce. Protože nemá dva protiběžné setrvačníky, které by mu umožňovaly okamžitou změnu směru, probíhá zde poněkud dlouhý proces. Pokud vyžaduji změnu směru, magnetofon se sám dá do STOPu, změní směr otáčení setrvačníku, což mu trvá přibližně 10 vteřin a pak sám zařadí START a spustí přehrávání požadovaným směrem. Ovládání pak vlastně vyžaduje spolupráci obsluhy, protože dělám něco jiného, pokud chci pokračovat v předtím zvoleném směru, nebo chci směr změnit.


Můj Grundig s nasazeným reverzačním držákem hlav


Přední panel reverzačního držáku s ovládacími prvky

Na reverzačním držáku hlav jsou dva ovládací prvky.
Vpravo je nearetovaný přepínač změny směru (na schématu "Lautrichtung"), který je umístěn mezi dvěmi světelnými diodami, indikujícími zvolený směr posuvu (LED1 pro směr vzad a LED2 pro směr vpřed). Pokud ho posunu doleva, přepne se magnetofon pro chod vzad (tedy pouze pokud je to změna a předtím byl navolen směr vpřed), tak, že se dá magnetofon sám do STOPu, přehodí směr otáčení setrvačníku a po cca deseti vteřinách sám nahodí START a pásek se rozjede vzad. Pokud ho posunu vpravo, tak pokud byl magnetofon přepnut pro chod vzad, stane se to samé pro druhý směr. Pokud ale byl magnetofon přepnut do shodného směru, kterým jsem posunul přepínač, nestane se vůbec nic a posuv se ani nenastartuje, pokud pásek stál. V tomto případě musím použít standardní povel START na magnetofonu. Takže ovládací prvek na nosiči hlav funguje pouze tehdy, pokud přitom měním směr posuvu reprodukce pásku. Pokud chci pouze pokračovat v předtím zvoleném směru, stisknu standardní senzorové tlačítko START. To je důležitá věc, kterou musím brát v potaz, pokud chci obsluhovat oba směry posuvu mým bezdrátovým dálkovým ovládáním, což díky pomoci Boží a mé genialitě nakonec jde.


Schéma ovládací části reverzačního nosiče hlav. Směr se přepíná nearetovaným přepínačem "Lautrichtung",
který spojuje krátkodobě signály "rechts"(jeď vpřed) nebo "links" (jeď vzad) se zemí.

Nearetovaným přepínačem Lautrichtung se přepíná směr (mění se tím stavy bistabilního klopného obvodu, tvořeného tranzistory T1 a T2). Zapíná nebo vypíná se tím také relé KR, které přepíná použitou reprodukční hlavu. Současně signály na pinech 18 a 19 slouží dále v magnetofonu mimo jiné k řízení směru otáčení kapstanového motoru.
Druhým ovládacím prvkem na nosiči je vypínač (nebo spíše zapínač, kteréžto velmi praktické slovo prosazuje do českého jazyka K15) automatického přehození směru, který je na předním panelu nosiče vlevo od přepínače směru. Na schématu je těsně pod přepínačem Lautrichtung. Pokud ho zapnu (Ein), připojím kontakty koncového vypínání pásku na ovládací signály změny směru. Pokud magnetofon dojede na koncovou fólii pásku, aktivuje příslušnou změnu směru a magnetofon na konci pásku automaticky otočí směr tou svoji procedurou a jede zpět. Po dosažení druhého konce (vlastně začátku) pásku se směr zase přehodí a takhle může hrát i po ztrátě vědomí posluchače, případně po jeho smrti.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023